The New Reformation - Gabriel Baicu
- La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Articole

 

La om mantuirea este cu neputinta

 

  Gabriel Baicu

Afirmația că pentru om mântuirea este cu neputință contrazice, la prima vedere, toate celelalte învățături ale lui Isus (Iisus).

"25 Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: „Cine poate, atunci, să fie mântuit?”

 26 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." (Matei 19; 25-26)

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri. Vindecarea desigur că nu putea să fie considerată imposibilă pentru om, cel puțin pe cale naturală sau medicală și cu atât mai puțin pe cale divină, cum s-a văzut în urma minunilor săvârșite de Isus (Iisus), deci El s-a referit la salvarea spirituală. Dacă cineva are credință în Dumnezeu și mărturisește această credință, de ce totuși, pentru aceea persoană, ar fi mântuirea cu neputință? Dacă mântuirea nu este o reală posibilitate pentru oameni, de ce mai speră ei în ea? Oare indiferent de ce gândim, ce facem, ce simțim sau ce intenții avem, mântuirea este totuși o imposibilitate pentru om? La prima vedere, nu are nici un sens.

Chiar dacă ai credință în Dumnezeu este totuși imposibil să fi mântuit? Întrebarea corectă însă este: ”Poți să ai o credință reală în Dumnezeu dacă El nu îți oferă, în mod personal, această credință ca pe un dar?” N.T. ne arată despre credința autentică în Dumnezeu că ea este un dar. (1 Corinteni 12; 9) Pe de altă parte,există cel puțin două feluri de credință și se pare că nu orice credință în Dumnezeu este o credință îndreptată cu adevărat către Cel care ne mântuiește, adică către El personal și nu către o imagine falsă a Lui. O idee vagă despre Dumnezeu nu echivalează cu o credință fundamentată pe o experiență personală cu El.  Putem să credem într-un Dumnezeu fals. Oare nu o fac anumite religii? Oare anumite confesiuni creștine nu fac același lucru, cred într-o imagine falsă a lui Dumnezeu? Există oare vre-o confesiune creștină care poate oferi cu siguranță credința în adevăratul Dumnezeu? Toate confesiunile creștine nu fac decât să amestece adevărul spiritual despre Dumnezeu cu învățături omenești, cuprinse în doctrinele și dogmele lor, devenite obligatorii.

Singurul loc unde se poate vedea clar și curat imaginea Lui este înăuntrul nostru, în interiorul conștiințelor noastre în ”încăperea sufletului,” în oglindirea conștientă a minții a ceea ce se întâmplă în spațiul nostru sufletesc, în universul spiritual al fiecărui credincios în parte. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru, în gândurile și trăirile noastre și nicidecum în instituțiile bisericești. Dumnezeu nu este doar expresia concentrată a unor doctrine sau dogme pur teoretice, ci este o mișcare interioară, dinamizantă și convingătoare, care configurează și definește conținutul personalităților noastre. Dumnezeu creează o reacție în noi, o schimbare, o transformare, o regenerare spirituală, care în nici un caz nu se reduce doar la asimilarea teoretică a unor doctrine și dogme creștine. Fiecare din noi îl vedem pe Dumnezeu în noi, cu atât mai curat cu cât ne aflăm mai aproape de El, aici nu este vorba despre fidelitatea față de interpretările, mai mult sau mai puțin adecvate, pe care le dau învățăturilor Lui Isus (Iisus) diversele confesiuni creștine. În același timp, Dumnezeu Tatăl, propovăduit de Isus (Iisus) a devenit aproape invizibil și imperceptibil în instituțiile bisericești, sufocat de greutatea și rigiditatea nenumăratelor festivități sau sărbători religioase și a programelor făcute după rețetă, care îmbracă o formă ireproșabilă, dar care în esența lor sunt bântuite de pustietatea pe care o produce lipsa unei întâlniri reale dintre Dumnezeu și om.

Grecii antici credeau cu sinceritate și devoțiune în zeii lor. Era aceasta o credință îndreptată către adevăratul Dumnezeu? Religiile pre-creștine erau și ele pline de forme religioase și de o devoțiune și adorare nedisimulate către zei. Această adorație idolatră, pe care o cereau și împărații romani, pentru ei, s-a transferat ulterior către Dumnezeu dar ea nu este de loc o expresie coerentă a învățăturilor lui Isus (Iisus). Există o aspirație personală către nemurire, pe care o etichetăm credință în Dumnezeu și de care ne legăm speranțele atunci când avem nevoie de ajutor din afara cercului nostru uman. Încercăm să cucerim ”cerul” prin adorarea noastră, prin plata unui tribut de modestie și supunere necondiționată formală, dar de cele mai multe ori direcția este greșită. Ce mulțumire poate să extragă Dumnezeu din laudele unor ființe care nici măcar nu îl cunosc cu adevărat și aproape că nu îl înțeleg? Ce mare lucru este atunci când o furnică laudă dimensiunile unui elefant, care este gată să o strivească? Acesta este o religie a disperării și nu o treaptă superioară către înălțarea spirituală a omului. Adevărata dragoste este aceea care te ridică, care te înalță către Dumnezeu și care dorește să te transforme după modelul Lui și nicidecum aceea care te strivește sub apăsarea greu de suportat a unei ”perfecțiuni” divine despre care nu avem habar ce înseamnă, deoarece este doar o descriere a unor calități omenești ridicate la rangul de absolut. Bisericile instituționale sunt ca un ispravnic, care câteodată face exces de zel în dorința de a fi pe placul stăpânului și care face auzit șuieratul bicelor mai mult decât murmurul ca de izvor sau adierea blândă a glasului lui Dumnezeu.  

Orice om are gândul nemuririi în interiorul său, căci este înscris în codul său genetic. Omul este construit cu scopul de a ajunge nemuritor și aceasta este bătălia fundamentală și efortul spre care se îndreaptă umanitatea, țelul ascuns al existenței ei. Orice face omul, prin credință sau cunoaștere, o face îndreptat întotdeauna către obiectivul de a ajunge la Dumnezeu. Creația ne duce inevitabil către Creator și distrugerea ne îndepărtează iremediabil de El. Credința este generalizată și este specifică oricărei religii dar nu duce totdeauna la mântuire, nici măcar atunci când este vorba despre credința creștină. Există de asemenea și o altă formă de credință, întrupată în conștiințele noastre, care îmbracă conturul unor certitudini și care are ca și temelie experiența noastră personală cu Dumnezeu, dobândită prin revelație personală. Cele două sunt foarte diferite și nu duc în același loc. Numai credința personală care provine ca și un dar, direct de la sursa originală a credinței, este o credință mântuitoare, adică conduce în final la mântuire. Acest tip de credință inițiază relația și experiența personală dintre Dumnezeu și om.

Nu toate fenomenele etichetate cu numele de credință creștină sunt originale, unele sunt falsuri. Depinde de unde am primit și cum a ajuns la noi o astfel de credință. Dacă, de exemplu, ne-am lăsat convinși, în momentele noastre de grea cumpănă, de propovăduitorii, care nu lipsesc din toate mediile, că Dumnezeu există și că trebuie să facem tot ce spun ei, ca să fim mântuiți, trebuie să fim atenți la forma religioasă pe care o îmbracă o astfel de credință. De unde vine credința noastră personală că Dumnezeu există, de la El sau de la oameni? Ne unește credința noastră cu Dumnezeu sau ne separă de El? Contează, nu este un aspect lipsit de importanță. Uneori forma poate să denatureze fondul și esența credinței noastre și putem să ajungem să credem în ceea ce ni se spune că este Dumnezeu, dar nu este. Vechii Greci sau Egiptenii se convingeau unii pe alții că există forțe divine, dar credința lor individuală nu venea direct de la adevăratul Dumnezeu, ci din tradițiile colective ale acelor popoare. Oare la noi nu este la fel? Așa am fost învățați să credem. Nu este o credință originală, deoarece o credință autentică nu vine din propovăduirea oamenilor, chiar dacă poate să fie provocată de aceasta, ci vine prin propovăduirea lor. Credința nu vine din auzire, ci ea vine prin auzire.

"17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

 18 Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da; căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.”

 19 Dar întreb iarăşi: „N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da; căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam fără pricepere.”

 20 Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine." (Romani 10; 17-20)

Cu toate acestea, în textul prezentat, apostolul Pavel ne spune de fapt că o credință autentică nu vine doar prin auzire, cu toate că mai întâi ne spunea că această credință vine în urma auzirii. Auzirea principiilor credinței nu a fost de ajuns pentru Evrei și nu este de ajuns nici pentru Creștini. Există nenumărate exemple. Auzirea poată să declanșeze doar interogația în direcția lui Dumnezeu, dar credința autentică în El vine de la El, chiar și pentru aceia care nu îl caută și cu atât mai mult pentru aceia care o fac. Credința adevărată ne este dată în dar, la fiecare din noi, direct de către Dumnezeu și auzirea care nu este dublată de acest dar nu este suficientă.  

În general, cei necredincioși și cele necredincioase sunt convinși de primii evangheliști care le ies în cale și care le prezintă o învățătură coerentă. Cu toate acestea, să nu uităm faptul că fiecare își propovăduiește doctrina și dogma sa creștină. Puse una lângă cealaltă aceste doctrine și dogme creștine se vor contrazice între ele. De aceea, trebuie să căutăm siguranța care vine direct de la Dumnezeu. Nu este bine să ne mulțumim cu surogate de credință, ci să căutăm aceea credință care vine de la El pe cale nemijlocită și care se manifestă prin mijloace spirituale. Aceasta este o credință vie și nu o dogmă moartă, această credință transformă natura umană și nu se reduce la a acumula noi membrii la diverse confesiuni creștine. Soluția este simplă. Se impune să urcăm dincolo de frontierele subtile și deci greu de sesizat ale instituțiilor bisericești și să accedem la un contact direct cu Dumnezeu. Până când Dumnezeu nu locuiește în noi credința noastră este doar ipotetică și ineficientă. Rămâne să verificăm dacă acest ”bilet de intrare” în Împărăția cerurilor este unul real sau este o ficțiune cu care vom rămâne pe dinafara zonei spirituale la care aspirăm. Numai o parte dintre fecioarele care se pregăteau pentru nuntă au procurat ulei pentru candelele lor. (Matei 25; 1-13)

Textul din Matei 19; versetul 26  pare a fi o ciudățenie în contextul celorlalte texte ale N.T. De unde a apărut el? Numai atunci când remarcăm despre credința noastră că ea este un dar care vine de la Dumnezeu lucrurile încep să se clarifice.

"8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele." (Efeseni 2; 8-10)

"8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;

 9 altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;

10 altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte." (1 Corinteni 12; 8-11)

Cel puțin în aparență, cele două texte sunt divergente. În Efeseni 2; 8 ni se spune că toți suntem mântuiți prin darul credinței, dar din formularea din 1 Corinteni 12; 9 s-ar putea trage concluzia că numai unii primesc darul credinței, iar alții primesc alte daruri spirituale. Exprimarea apostolului Pavel în epistola 1 Corinteni este deficitară. Fără ca mai întâi să primim darul credinței, nici un alt dar spiritual nu este posibil. Cu toate că în 1 Corinteni apostolul Pavel a încercat doar să arate în ce fel devenim părțile aceluiași corp spiritual, totuși ideea de principiu este aceea că fiecare din noi suntem mântuiți prin credința pe care fiecare o primim, în mod individual de la Dumnezeu. Fără îndoială că darul credinței este un dar pe care îl au toți cei cu adevărat credincioși și acest dar este și un prim semn al unei relații personale între Dumnezeu și om. Este semnul dat de Dumnezeu.

Mântuirea nu se face fără fapte, doar prin credință și faptele sunt partea omului din lucrarea de mântuire, deci mântuirea este imposibilă la om, dar nici nu se poate face fără om. Aceste fapte ne sunt și ele date de către Dumnezeu. Numai că orice fapte am face, acestea, prin ele însele, nu ne pot aduce mântuirea. Este nevoie de revelația naturii divine în om, de trezirea care vine prin contactul nemijlocit dintre Dumnezeu și om. Fără această apropiere și în final unitate dintre Dumnezeu și om, faptele noastre bune sunt neputincioase. Când spunem că mântuirea este imposibilă la om, trebuie să înțelegem de asemenea că aceasta este imposibilă fără om. Dumnezeu nu ne mântuiește împotriva voinței noastre, deci este nevoie de două voințe pentru ca noi să fim mântuiți, voința Lui și voința noastră. Numai atunci când aceste două voințe se întâlnesc și se armonizează, numai atunci mântuirea este posibilă la om.

Credința în Dumnezeu este un dar individual oferit de El tuturor acelora despre care El știe că vor fi în măsură să prețuiască acest dar. Prin semne și minuni, prin înțelepciunea pe care o presupune adevărata credință în Dumnezeu și desigur și prin cunoașterea mesajului biblic, El îl atrage pe om către mântuire. Rămâne ca omul să răspundă acestei chemări, dar credința a dobândit-o de la Dumnezeu. Nimeni nu poate din capul său să ajungă la El. (Ieremia 30; 21) Nu este de ajuns să fim îndoctrinați de către Bisericile instituționale, pentru a dobândi o credință reală în Dumnezeu. Mântuirea presupune o relație personală directă, între Tatăl ceresc și copiii Săi. Bisericile instituționale ar trebui să joace doar rolul de școală și în nici un caz ele nu au funcția de polițist.

Fiecare om își leagă aspirațiile sale personale de existența lui Dumnezeu. Atâta vreme cât nu costă nimic și nu presupune mari eforturi și mari sacrificii de ce să nu credem în Dumnezeu? Mai bine să credem decât să riscăm să pierdem pariul lui Pascal. Numai că aceasta este o credință oarbă, generală și aleatorie, fără conținut concret. Nici posturile nu sunt prea grele, dacă ele se reduc doar la renunțarea la consumul anumitor alimente. În Creștinism însă nu este vorba în primul rând de posturi, ci de ceva mult mai complicat și anume de o schimbare radicală a naturii umane. Orice credință care nu duce la acest nivel spiritual, este doar expresia unei absorbții deficitare a inexorabilului morții și un pariu pierdut cu incongruența dintre viață și suferință.  

Ori suntem mântuiți prin credința din inimă și prin mărturisirea acestei credințe ori mântuirea este cu neputință la om. Cele două afirmații s-ar contrazice între ele, în cazul în care credința creștină ar fi doar o problemă de alegere personală subiectivă, fără repere spirituale, asimilate și interiorizate. (Romani 10; 10) Trebuie să remarcăm că Pavel însă nu ne spune că această credință ne mântuie, ci doar că prin ea ”se capătă neprihănirea.” Orice credință din inimă aduce neprihănirea? Și dracii cred și se înfioară și nu se sfiesc să își mărturisească credința lor în Dumnezeu. La ei nu este vorba despre un deficit de credință, ci de unul de moralitate. A avea credință în inimă nu înseamnă nici pe departe a fi neprihănit în sine, ci înseamnă a beneficia doar de neprihănirea aceluia în care credem, adică a lui Hristos. Credința în El ne face să apărem neprihăniți în fața lui Dumnezeu, chiar dacă în realitate încă nu suntem. Fără îndoială că nici mărturisirea cu gura, dacă rămâne neînsoțită de faptele care provin dintr-o natură regenerată, nu ne conferă mântuirea, cum ar putea să creadă cineva după ce citește afirmația apostolului Pavel, din Romani. Pavel nu s-a mai ostenit să își pună învățătura sa în concordanță cu ceea ce a spus Isus (Iisus) în acest caz. O credință din vorbe nu aduce mântuirea, așa cum a spus Pavel.

"21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

 24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă." (Matei 7; 21-24)

Mulți oameni profesează o credință din vorbe, dar nu respectă Legea lui Hristos, adică Legea iubirii. Vor fi aceștia mântuiți? Isus (Iisus) le va spune că niciodată nu i-a cunoscut pe toți aceia și acelea care au lucrat fărădelege. Pavel însă spune că prin mărturisirea cu gura a propriei credințe se ajunge la mântuire. Sunt două învățături diferite. Pe cine să credem? În altă parte, Pavel a subliniat și el nevoia de a deveni o făptură nouă, regenerată spiritual. ( 2 Corinteni 5; 17) Unele dintre afirmațiile sale, care sunt împrăștiate pe parcursul mai multor epistole, par a fi rodul unei evoluții personale în înțelegerea învățăturilor lui Isus (Iisus) sau a unei descoperiri treptate sau gradate din partea lui Dumnezeu. De asemenea, alte afirmații ale lui Pavel sunt doar rodul părerilor lui personale și nu se încadrează bine în cadrul învățăturilor lui Isus (Iisus).

Eu îl cred pe Isus (Iisus), căci mi-am format și eu convingerea că o credință fără fapte este moartă, la fel cum spunea și apostolul Iacov. (Iacov 2; 17) La aceasta eu  aș adăuga că nici credința urmată de fapte nu este suficientă, dacă nu este urmată de o reală regenerare spirituală, adică de nașterea din nou. Credința cu sau fără fapte este moartă dacă o persoană nu este născută din Dumnezeu, deci dacă acea persoană este ea însăși moartă, din punct de vedere spiritual. Credința poate să fie dovada unei legături personale dintre om și Dumnezeu sau numai o expresie a deznădejdii sau o reacție la aparenta lipsă de sens a realității. Credința poate să fie mântuitoare, atunci când vine direct de la Dumnezeu, ca și un dar sau doar un panaceu ușor de procurat și la îndemâna oricui, dar care nu face nici bine și nici rău. În orice caz, mărturisirea unei credințe nu este suficientă pentru mântuire, ea trebuie să fie urmată de nașterea din nou, adică nașterea din Dumnezeu. (Ioan 3; 3-6) Numai cine este născut din Dumnezeu va intra și deci va vedea Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu este milos și sensibil și poate să vindece oameni aflați în suferință dar care nu vor fi în mod necesar și mântuiți în sensul salvării sufletelor lor. Ei sunt mântuiți pe moment, în sensul vindecării lor fizice, dar dacă ei nu perseverează într-o colaborare cu Dumnezeu, în vederea transformării naturii lor, există posibilitatea ca ei să moară pentru veșnicie și deci să nu fie salvați de moartea veșnică. Există de asemenea și posibilitatea ca un bolnav sau o bolnavă să nu fie vindecată fizic, în urma rugăciunilor sale, dar totuși să beneficieze de viață veșnică. Este cazul apostolului Pavel. (2 Corinteni 12; 7-9) Prin urmare, omul nu ar trebui să se mulțumească doar cu cereri de vindecare fizică sau de bunăstare materială căci există ceva cu mult mai important decât acestea și anume viața veșnică. 

Ce a vrut Isus (Iisus) să spună atunci când a afirmat că la om mântuirea este cu neputință? De ce este imposibil să fim mântuiți dacă ne dorim cu adevărat acest lucru? Pe de o parte, inclus în afirmația lui Isus (Iisus), se găsește mesajul că noi nu ne putem mântui singuri, indiferent câtă voință am avea. Avem nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Credința fără revelație personală este ca și o tragere la țintă unde chiar dacă  nu lipsesc săgețile lipsește ținta. În fond, păcat înseamnă și să greșești ținta. Ce afirm în acest loc este că revelația  generală, prin Biblie nu poate înlocui revelația personală. Cititul nespiritual al Bibliei și serviciile religioase ale Bisericilor instituționale nu pot să înlocuiască relația personală cu Dumnezeu bazată pe revelația personală pe care El o oferă fiecărui Creștin în parte, dacă persoana respectivă recunoaște nevoia pe care o are de a fi într-o relație directă cu El. Revelație personală înseamnă experiențe spirituale, supra-naturale pe care fiecare Creștin practicant trebuie să aștepte să le primească de la Dumnezeu. Lipsa totală a unor astfel de fenomene trebuie, după părerea mea, să constituie un semnal de alarmă pentru orice Creștin.

Pe de altă parte, cum putem să avem credință în Dumnezeu, care este în primul rând o realitate spirituală, atâta vreme cât noi avem o natură umană, ne-renăscută spiritual? Ori avem potențialul să descoperim singuri credința în Dumnezeu în propria noastră natură, deoarece, într-un fel, El se află încă de la naștere în noi, ori avem nevoie de o experiență divină care să transforme natura noastră umană și să o completeze și de asemenea să  trezească în noi credința în El. Aceasta face diferența dintre marile linii de analiză în Creștinism. Fie Dumnezeu este dintotdeauna în noi, în natura noastră, fie El vine să locuiască în noi numai la un moment dat și în urma procesului nașterii din nou primim natura divină. Mai există și posibilitatea ca noi să avem încă de la naștere natura lui Dumnezeu în noi, dar aceasta, fiind îngropată sub alte straturi, mai puțin spirituale, noi să avem nevoie de o trezire spirituală, de o iluminare, care să scoată la lumină, adică să aducă la suprafață natura divină din noi. Această iluminare este făcută de Dumnezeu în noi, prin nașterea din nou, proces în care ni se revelează și natura noastră divină. În primul caz, fiecare om poate să devină credincios și să fie iluminat în urma unei introspecții spirituale proprii dar consider că versetul în care ni se spune că la om mântuirea este cu neputință, descurajează această posibilitate. Aceasta are însemna o naștere din nou, din noi înșine, din structura internă a ființei noastre, în urma unei inițieri spirituale.

În fond, este posibil ca acest verset, care se referă la faptul că la om mântuirea este cu neputință, să fi fost introdus în N.T. de către evanghelist sau într-o copie ulterioară tocmai pentru a descuraja o atitudine gnostică asupra înțelegerii Creștinismului. Nu putem crede în Dumnezeu deplin atâta vreme cât avem ca fundament natura noastră umană, fără să fim ajutați de El, prin experiențele spirituale pe care ni le trimite. Chiar dacă avem natura lui Dumnezeu în noi, încă de la naștere, totuși fără ajutorul Lui nu putem să o scoatem la suprafață, doar prin introspecție personală. Și în acest caz avem nevoie de revelație personală direct de la Dumnezeu. Aceste elemente mă despart de o atitudine gnostică asupra învățăturilor lui Isus (Iisus) dar mă țin la distanță și de ceea ce învață în mod curent Bisericile instituționale pe enoriașii lor, adică Creștinismul popular sau instituțional, un Creștinism de masă care nu ghidează coerent către mântuire. Aceasta reprezintă o altă cale de înțelegere a ceea ce a dus Hristos omenirii, pe care eu o denumesc Creștinismul spiritual, este calea care se găsește cuprinsă în totalitate în învățăturile Sale. Eu nu am adăugat nimic de la mine. Hristos în om este nădejdea slavei. Hristos, așa cum este zugrăvit de către Bisericile instituționale, de cele mai multe ori, este un personaj istoric, fără capacitatea de a îl transforma sau renaște pe om. Imaginea lui Hristos, manipulată de către instituțiile bisericești și nu asimilată în om, este o formă de reprezentare utilă doar acelora care servesc intereselor instituțiilor respective.     

Gnosticismul ne spune că Dumnezeu este de la naștere în noi și că avem natura Lui, adânc înrădăcinată în noi și că este de ajuns să știm cum să căutăm în interiorul nostru și îl vom găsi pe Dumnezeu acolo. Eu afirm, spre deosebire de Gnostici, că și în cazul în care admitem că natura lui Dumnezeu este înrădăcinată în noi, încă de la nașterea noastră biologică,  ascunsă adânc sau doar în stare potențială, totuși avem nevoie de revelație personală de la El căci numai astfel această natură iese la suprafață sau devine actuală. Fără îndoială că eu configurez o modalitate spirituală de înțelegere a Creștinismului, unii ar spune mistică, dar în limba română cuvântul ”mistic” are o conotație negativă nejustificată și de aceea prefer să nu îl folosesc, atunci când se poate evita. Sunt convins că aceasta este înțelegerea corectă a învățăturilor lui Isus (Iisus), care ele însele au un caracter spiritual profund și nu doar unul normativ. Bisericile instituționale ucid spiritul Creștinismului de dragul stabilirii unei ordini instituționale prolifice social dar extrem de dăunătoare pe plan spiritual.

Să nu uităm că Dumnezeu nu s-a mutat în Isus (Iisus) doar la un moment dat, după primirea botezului cu Duh Sfânt, ci că încă de la venirea Sa pe pământ Isus (Iisus) a avut și o natură divină. Oare acest lucru este valabil și pentru noi? Avem același potențial ca și Isus (Iisus) sau suntem inferiori Lui ca și potențial, într-o anumită măsură? Dacă nu avem același potențial ca și Isus (Iisus) cum putem să ajungem la înălțimea staturii plinătății Lui? (Efeseni 4; 13) Cineva va spune că Hristos există încă din eternitate, necreat, deci nu se compară cu noi. De asemenea, tot Biblia ne spune că și noi existăm încă din eternitate, cu toate că, de asemenea, ne spune și că primul om a fost creat de Dumnezeu pe pământ. Cum am apărut noi în eternitate, încă înainte de întemeierea lumii, Biblia nu ne spune și aceasta este un mare neajuns al ei, deci o mare imperfecțiune care poate duce la nenumărate speculații. Avem în noi o parte spirituală eternă sau chiar și această parte a fost creată la un moment dat? Am fost creați de două ori, o dată înainte de întemeierea lumii ca și spirite și o dată pe pământ? Nu avem suficiente elemente pentru a ne grăbi să tragem o concluzie. Cel mult putem să avansăm o ipoteză pe care apoi să o verificăm în raport cu toate celelalte texte biblice. Nu putem să facem sub nici o formă abstracție, în acest caz, de afirmațiile apostolului Pavel, care se găsesc și în epistola către Romani.

"28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

 29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi." (Romani 8; 29)

Eu niciodată nu trec cu vederea nici una din afirmațiile lui Pavel, dar câteodată constatat că unele dintre ele nu se potrivesc bine, în relație cu alte scrieri biblice. În cazul de față însă, apostolul Pavel ne revelează un adevăr fundamental cu care nu pot decât să fiu de acord. Existăm încă înainte de creația universului, într-un mod sau altul și alegerea pe care o facem pentru Dumnezeu datează de atunci. Lucrul acesta este susținut și de cartea Apocalipsa lui Ioan.     

"4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

 5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,

 6 spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui." (Efeseni 1; 4-6)

Cred că N.T. ne spune că avem nevoie de o revelație personală pentru a crede în Dumnezeu, deoarece carnea și sângele nu ne poate descoperi că Isus (Iisus) este Fiul lui Dumnezeu. (Matei 16; 16-17) În contextul în care Biblia ne spune că noi am existat încă înainte de întemeierea lumii, ea ne transmite și că avem nevoie de această revelație personală pentru a ni se descoperi cine suntem noi cu adevărat, adică ființe cu dublă natură, divină și umană.

O altă afirmație importantă a N.T., care poate să pară confuză este și faptul că, deși ni se spune că am existat încă dinaintea întemeierii lumii, lucru posibil într-o dimensiune spirituală, adică probabil am fost mai întâi spirite, totuși aici pe pământ suntem numai carne și sânge și dacă nu ne naștem din Spirit rămânem carne și sânge. (Ioan 3; 3-6) Dacă am existat ca spirite înainte de întemeierea lumii, de ce nu avem și în viața aceasta o latură spirituală? Dacă avem și o latură spirituală, atunci de ce a spus Isus (Iisus) că atâta vreme cât încă nu suntem născuți din nou, adică din apă și din Spirit, suntem doar carne și sânge? Suntem născuți pe pământ din carne și din sânge, suntem oare și spirite, încă înainte de a fi născuți din Dumnezeu? Dacă suntem spirite de ce nu putem să descoperim singuri această dimensiune spirituală din noi? Să nu uităm că Isus (Iisus) ne-a spus că la om mântuirea este cu neputință.

Poate că există și o relativă soluție pentru a aduce la un fond comun a acestor învățături aparent diferite. Rezolvarea contradicției, la prima vedere, pare a fi posibilă dacă susținem că am existat doar virtual înainte de întemeierea lumii și nu ca și spirite, adică noi am fost văzuți de Dumnezeu în mintea Lui, fără să existăm obiectiv în afara acesteia. Când ne naștem aici pe pământ, la început suntem doar carne și sânge și numai după contactul direct cu Dumnezeu devenim și spirite. Toate religiile însă dovedesc că omul are inclusă în fibra sa și o dimensiune spirituală și aceasta nu este specifică doar acelora care au avut o întâlnire directă cu Dumnezeu. În Creștinism, omul este văzut ca având și o parte spirituală, încă de la naștere, deci această soluție de compromis nu este în general inacceptabilă. Oamenii nu sunt de la naștere numai carne și sânge, ei sunt și spirite, altfel cum s-ar putea măcar interesa de existența lui Dumnezeu și cum ar putea să primească un dar spiritual de la El? Spiritele oamenilor derivă din Spiritul lui Dumnezeu și sunt legate de acesta. Partea spirituală din om este adânc acoperită de instinctele noastre biologice și avem nevoie de nașterea din nou, care înseamnă o trezire a acestei laturi spirituale, prin contactul nemijlocit dintre Spiritul lui Dumnezeu și spiritul omului. Asta a vrut să spună Isus (Iisus). Până nu suntem născuți din nou, de către Dumnezeu, rămânem carne și sânge, deoarece deși suntem și spirite totuși latura spirituală rămâne dominată de cea carnală. Dumnezeu, prin revelație directă, trezește în noi dimensiunea spirituală și ne transformă astfel încât noi vom fi conduși de latura noastră spirituală și nu de cea carnală.  

Dacă mântuirea este cu neputință la om, înseamnă că, atâta vreme cât suntem în natura umană ne-renăscută nu putem să avem propria noastră credință în Dumnezeu, natura noastră nu ne permite acest lucru, este închisă pentru realitatea spirituală. Orice credință autentică, nu în ceva, într-o Forță sau alte noțiuni relative, ci în Dumnezeu, nu poate să vină decât direct de la El, prin revelație personală. Câtă vreme omul trăiește în natura sa umană, ne-renăscută spiritual, mântuirea este cu neputință la om, iar ulterior, adică după ce se produce nașterea din Dumnezeu, omul nu mai este singur în existența sa, ci este una, din punct de vedere spiritual cu El. Prima condiție a mântuirii este deci aceea de a primi direct de la Dumnezeu, prin revelație personală, darul credinței. (1 Corinteni  12; 9) Aici nu este vorba doar despre o credință neconturată care îmbracă forma speranțelor vagi, nedefinite și lipsite de certitudine. Credința primită în dar de la Dumnezeu este mai mult decât o aspirație, o dorință sau o așteptare lipsită de potențialul imaginarului realizabil. De fapt, credința primită în dar de la Dumnezeu, este mai mult știință decât credință, ea nu mai este o pendulare între imposibil și neștiut, ea este chiar configurația realului. 

Într-un alt pasaj biblic, este cuprinsă o afirmație care se presupune că provine tot de la Isus (Iisus). Cine crede și se va boteza va fi mântuit. (Marcu 16; 16) Dacă nu este cu neputință să crezi și nu este cu neputință să te botezi, atunci de ce este mântuirea cu neputință la om? Ciudat nu este așa? Pe de o parte, Biblia ne arată ce trebuie să facem ca să fim mântuiți, adică să credem și să ne botezăm, dar pe de altă parte, tot aici ni se arată că orice am face nu putem să fim mântuiți prin forțe proprii. Două învățături diferite; care este cea adevărată? După părerea mea învățătura adevărată este aceea în care Isus (Iisus) a spus că la om mântuirea este cu neputință și cea adăugată ulterior, de redactori ai evangheliei după Marcu, pentru a întări rândurile organizațiilor bisericești creștine, din aceea vreme, este prescripția după care cine crede și se va boteza va fi mântuit. De fapt, este de notorietate publică că textul din Marcu 16; 15-20 este o adăugire târzie în N.T. Textul a fost introdus ulterior în evanghelia lui Marcu dar nu se potrivește cu alte învățături cuprinse în N.T.

Este de ajuns să crezi și să te botezi în apă pentru a fi mântuit? Bineînțeles că nu. Tot Biblia ne spune că cine nu se naște nu doar din apă, dar și din Duhul Sfânt, nu va intra sau nu va vedea Împărăția cerurilor. (Ioan 3; 3-6) Va fi mântuit cine crede și se va boteza în apă sau are acces la mântuire numai cine este născut din apă și Duh Sfânt? Botezul în apă, la care se referă Marcu în cap. 16 cu versetul 16 nu este tot una cu botezul cu Duh Sfânt. Pe acesta din urmă nu poți să îl decizi singur, așa cum încearcă, de exemplu, reprezentanții Bisericii instituționale Penticostale să ne facă să credem, ci este determinat doar de Dumnezeu. Nu poți să ”te botezi” singur sau prin părinți și preot cu Duhul Sfânt, ci poți avea ocazia aceasta numai atunci când Dumnezeu revarsă asupra ta darurile Sale spirituale. Penticostalii, folosind și ei un verset din N.T. afirmă că prin stăruința în rugăciune, negreșit vei obține botezul cu Duhul Sfânt și lucrul acesta se va vedea prin aceea că vei vorbi în limbi, înțelese sau neînțelese. (Luca 11; 5-11) Pentru Penticostali ideea ar fi că atunci când te hotărăști să începi stăruința în rugăciune, aceasta se va termina întotdeauna, în mod obligatoriu, mai devreme sau mai târziu, prin botezul persoanei în cauză cu Duhul Sfânt. Prin urmare, nu Dumnezeu hotărăște când te botează, ci tu prin stăruința ta impui momentul acestei decizii. Când vei începe să vorbești în limbi, de regulă, neînțelese sau în limbi înțelese sau necunoscute ție, atunci această înseamnă că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Este bine să stăruim în rugăciune dar nu îi putem impune nimic lui Dumnezeu prin stăruința noastră. Cred că așa trebuie citit textul din Luca 11; 5-11. Isus (Iisus) ne-a recomandat stăruința dar rezultatele ei sunt determinate de gradul nostru de pregătire spirituală. Oare ar oferi Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt unei persoane care nu este renăscută spiritual, doar pentru că aceasta stăruiește să îl primească? După părerea mea, răspunsul este unul negativ. Mai întâi survine nașterea din nou și numai după un anumit timp urmează botezul cu Duhul Sfânt și poate nu la toată lumea, ci doar la aceia și acelea care au de îndeplinit o misiune pentru Dumnezeu. Nu este de ajuns să stăruim, ca să primim botezul cu Duhul Sfânt, ci este nevoie de o stare spirituală potrivită. Numai Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, în termenii în care hotărăște El și nu poate să fie forțat prin insistențele noastre ca să facă acest lucru. Dumnezeu dorește negreșit ca noi să beneficiem de darurile Sale spirituale dar trebuie să fim pregătiți să le primim. Dacă noi am putea obține când dorim botezul cu Duhul Sfânt, atunci mântuirea nu ar mai fi imposibilă la om, dar nu putem comanda lucrul acesta.

De ce este mântuirea imposibilă pentru om? În primul rând, pentru că însăși credința este un dar. Fără acest dar este imposibil să credem în Dumnezeu, să credem în Acela care ne oferă acest dar, prin mijlocirea unor experiențe personale spirituale. Dar chiar și dacă primim acest dar, totuși mântuirea rămâne imposibilă pentru om. Acest lucru se întâmplă prin aceea că Bisericile instituționale la care suntem membrii, reorientează direcția credinței primite, ca pe un dar, de noi, și o îndreaptă spre alte obiective străine adevăratului Dumnezeu. Noi, cu bună credință, după ce am primit darul credinței de la Dumnezeu ne așezăm la coadă ca să sărutăm moaștele sfinților și sfintelor, declarați ca atare de către Biserica instituțională și credem că dacă facem acest lucru suficient de des vom fi mântuiți, dar este o eroare. Tot astfel, alte Biserici instituționale, de exemplu cele Neo-protestante, ne saturează cu doctrinele și dogmele lor și ne îndepărtează atenția de la adevăratul Dumnezeu către o imagine falsă a Lui, creată de ele. Dumnezeu, la care se închină oficial cei mai mulți reprezentanți ai Bisericilor instituționale nu este adevăratul Tată ceresc ci este o copie nereușită a Lui, un fel de monarh sau stăpân al universului, pe care trebuie să îl ascultăm fără să ne punem întrebări sau altfel să ardem pentru veșnicie în iad. Aceasta este calea cea lată pe care merg cei mai mulți Creștini.

Care este însă calea cea îngustă? Adevăratul Dumnezeu nu poate fi găsit decât în unitatea spirituală, internă, dintre conștiințele noastre și Dumnezeu, decât în unirea perfectă dintre natura noastră umană și natura divină. (Ioan 17; 21) Dumnezeu este în noi, în ființele noastre și de aceea Împărăția lui Dumnezeu este în noi și nu în Bisericile instituționale care nu sunt decât imaginea lumii în care trăim. Prietenia cu lumea înseamnă, în primul rând, prietenia cu instituțiile bisericești. Aceste Biserici instituționale sunt conduse după aceleași principii ca orice instituție de stat, cu o ierarhie, cu un șef, un comitet de conducere și multe funcții de supraveghere. Membrii care greșesc sunt trași la răspundere și dați drept exemplu, la fel ca în orice altă instituție din lumea aceasta. Bisericile instituționale din zilele noastre sunt o copie fidelă a lumii în care trăim dar Dumnezeu, așa cum îl prezintă ele, nu are nimic a face cu adevăratul Tată ceresc, dimpotrivă, acest fals dumnezeu este de fapt Anticristul.

Mulți credincioși se consolează cu gândul naiv că va mai dura până când Anticristul va veni pe pământ. De fapt, Anticristul a și venit, el lucrează prin mulți reprezentanții bisericești și acest fapt este afirmat chiar de apostolul Ioan, atunci când el spunea că sunt mulți anticriști și nu doar unul. Taina fărădelegii începuse să lucreze încă din timpul apostolului Pavel. (2 Tesaloniceni 2; 7) Unde lucra această taină? În afara adunărilor creștine sau înăuntrul lor? Bineînțeles că Pavel s-a referit la ceea ce se întâmpla  în interiorul adunărilor creștine, căci ce exista în afara lor, din punct de vedre moral, nu începuse să lucreze doar în timpul lui Pavel, ci cu mult înainte. În sens lumesc, ”taina fărădelegii” a lucrat de când lumea, dar în sens spiritual, taina fărădelegii începuse să lucreze doar din timpul apostolului Pavel. ”Taina fărădelegii” este reprezentată de autoritatea spirituală impusă asupra conștiințelor celor credincioși și de manipularea acestor conștiințe în sensul promovării interesului instituțional bisericesc.

La om mântuirea este cu neputință deoarece nu este de ajuns să crezi și să îți mărturisești credința și nici să te botezi în apă, ci trebuie să fi născut de către Dumnezeu, nu doar din apă, dar și mai important din Duhul Sfânt. Învățătura enunțată de către apostolul Pavel poate să fie foarte derutantă pentru o persoană nefamiliarizată cu învățăturile lui Isus (Iisus). De asemenea, nu pot să știu cu siguranță acest lucru dar poate că cine nu se naște din apă, din motive  temeinice, în sensul botezului în apă, fiind membru al altor religii decât Creștinismul, are șansa de a fi mântuit, dacă Dumnezeu transformă aceea persoană din punct de vedere spiritual, nu fără voia omului și naște aceea persoană din nou, din Sine însuși. Un lucru este limpede, dacă avem în noi natura lui Dumnezeu, încă de la naștere, atunci înseamnă că toți oamenii o au, fie ei Creștini sau necreștini. Dumnezeu poate să trezească în orice om conștiința faptului că acesta sau aceasta are o dublă natură, divină și umană. Tâlharul de pe cruce a fost Iudeu și nebotezat în apă și Isus (Iisus) i-a promis mântuirea. Acesta este singurul exemplu biblic, pe care pot să îl dau, dar este un exemplu revelator.

Dumnezeu poate să nască din nou pe oricine dorește El și nimic nu împiedică pe aceea persoană să fie apoi botezat și în apă. Dacă există motive care pot împiedica pe cineva să se boteze în apă numai El poate să judece aceasta. În orice caz, Isus (Iisus) ne-a învățat că dacă o persoană nu parcurge procesul de regenerare spirituală nu va intra și nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce a fost regenerat spiritual dacă a demonstrat un simț accentuat al dreptății și l-a recunoscut pe Isus (Iisus) ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Numai că nașterea din nou sau nașterea de sus nu poate fi făcută de om, la comandă, nici prin respectarea doar a prescripțiilor din N.T. sau a altor reguli propuse de către Bisericile instituționale. La om mântuirea este cu neputință, deoarece, în primul rând, pentru a fi mântuiți este necesar să avem nu doar credința în Hristos dar mult mai mult decât atât trebuie să avem credința lui Hristos, adică o credință în Tatăl ceresc primită direct de la El, la fel ca și a Lui. Această credință nu vine din natura noastră umană este un dar primit de la Dumnezeu și carnea și sângele nu ne poate singure descoperi aceste lucruri. 

În al doilea rând, avem nevoie de o transformare sau regenerare spirituală profundă, de nașterea din nou, pe care numai Dumnezeu o poate realiza în noi. În al treilea rând, Dumnezeu trebuie să ne mântuiască personal, câteodată împotriva Bisericilor instituționale de care aparținem deoarece acestea generează, de cele mai multe ori, o imagine contrafăcută despre El. Aceste Biserici instituționale vor să ne schimbăm viața de frica iadului și nu din convingere personală și ar dori să ne lăsăm convinși cu ”sabia” chinurilor veșnice deasupra capetelor noastre. Instituțiile bisericești nu doresc să ne facă mai buni sau mai generoși, ci doresc să ne facă mai ascultători și aceasta este o strategie pentru a ne face ca în final să ascultăm de ele. Formula este: Ascultați de funcționarii bisericești căci ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ.  Este o minciună sfruntată. Numai Duhul Sfânt, care locuiește în om, este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, Bisericile instituționale se reprezintă, din ce în ce mai mult, doar pe ele. Cine este obligat prin impunere să fie supus lui Dumnezeu și cine este adus prin propagandă la o astfel de supunere artificială, fără îndoială că, în mod automat, va fi obligat să fie supus și cerințelor cultelor creștine. Dacă nu, o astfel de persoană riscă să fie marginalizată sau chiar declarată eretică.

Supunerea de frica iadului și ascultarea din dragoste sunt două lucruri foarte diferite.  Ascultarea din dragoste are două direcții, este reciprocă, pe când supunerea de frică este unilaterală. Cea din urmă funcționează după următorul principiu: ”Mă supun lui Dumnezeu căci El este puternic și dacă nu fac acest lucru El mă va pedepsi. Fiind nemuritor El face ce vrea cu mine, fără să fie nevoit să asculte cerințele mele, fără să mă ia în seamă și fără să îmi acorde nici o importanță. Cine sunt eu ca să însemn ceva pentru Dumnezeu? Sunt doar un om muritor, care poate fi eliminat oricând. Frumoasă morală, nu am ce zice. Cu așa o morală primitivă și denaturată va dispărea orice urmă de spiritualitate din Bisericile instituționale. Dragostea dintre Dumnezeu și om este reciprocă. Noi ținem cont de ceea ce vrea El de la noi și El ține seama de ceea ce ne dorim noi. Una fără alta nu înseamnă dragoste ci conducere autocratică. Cât de profundă și de complexă este legătura dintre Dumnezeu și om, pentru ca această simbioză să se producă? Cât de adâncă și de nemuritoare este dragostea dintre Dumnezeu și fiecare dintre noi? Lucrul acesta se poate realiza numai atunci când spiritul nostru și Spiritul lui Dumnezeu devin o unitate indestructibilă. În loc să vorbească despre această dragoste fără egal și a cărei amplitudine și semnificație depășește orice zăgazuri cotidiene Bisericile instituționale ne intoxică cu doctrinele și dogmele lor obligatorii. Mântuirea este cu neputință la om și pentru-că fără să fim conduși, fiecare în parte direct de către Hristos, pe calea mântuirii, nu avem nici o șansă să fim mântuiți, ci vom deveni poate buni membrii ai instituțiilor bisericești, buni Ortodocși, buni Romano-catolici, buni Penticostali, buni Baptiști, buni Adventiști etc. dar nu și credincioși născuți din Dumnezeu și nu născuți de către Bisericile instituționale.

 

 

Nou!

Navigare website

 

 

Mobile version!

Mesaje actualizate

 

Credinta personala si stiinta confesiunilor crestine

Avem doar două variante pentru care credem în Dumnezeu. Prima este frica de a nu fi pedepsiți cu iadul veșnic dacă nu credem și a doua este dragostea pe care un Dumnezeu atotputernic ne-o poartă fiecăruia dintre noi în mod individual....

uploaded: 13. 08. 2016

read more

 

Adevarul va va face liberi

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară...

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Anticristul poate sa fie oprit

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui....

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Laicitate, spiritualitate si societate

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății....

uploaded: 30. 01. 2016

read more

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni? ...

uploaded: 19. 01. 2015

read more

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Adunările creștine

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Botezul în apă și nașterea din nou

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Cercetați Scripturile

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Credința personală

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Doctrine și cunoaștere

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Imperialismul spiritual

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Jertfa lui Isus (Iisus)

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Moaștele sfinților și ale sfintelor

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Natura lui Dumnezeu

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Pescar de oameni

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Religia rlui Isus (Iisus)

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Revelația generală și revelația personală

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Rugăciunea este o experiență personală

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Voia lui Dumnezeu

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Cea mai mare poruncă

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Dumnezeu și omul

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Omul este icoana lui Dumnezeu

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Păcatul mândriei

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Programe de adorație la comandă

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Botezul în apă

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Credința creștină și credulitatea

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dialog cu un baptist

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos?....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dogmele și doctrinele religioase

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dragostea de Dumnezeu

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Legea și harul

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Pocăința din dragoste

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Răspuns la mesajul unui papă

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Ucenicii lui Isus (Iisus)

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Judecata viitoare

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte.....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Copil al lui Dumnezeu

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Creștinismul

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Trupul lui Hristos

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Un nou răspuns către pastor

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

uploaded: 05. 06 2013

read more

Comunitatile crestine

Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Raspuns la mesajul unui pastor

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Numai Dumnezeu iarta pacatele

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biblia și inspirația divină

Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biserica și sfințenia

Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate....

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cine poartă semnul fiarei 666

Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre esenţa credinţei creştine

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Iesirea din Babilon

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Infailibilitatea Bibliei

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Instituție bisericească și comunitate creștină

Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Icoane adevărate şi icoane false

Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Biblia și Isus (Iisus)  

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Dumnezeu este dragoste

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Instituția Bisericii

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

uploaded: 12. 04 2013

read more

De asemenea este scris

Mulți predicatori spunoamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Comerțul cu suflete

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Să nu părăsiți adunările voastre

Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni...

uploaded: 08. 03 2013

read more

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită...

uploaded: 08. 03 201

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T...

uploaded: 08..3 2013

read more

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Dragostea este împlinirea Legii

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Hristos în noi nădejdea slavei

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

uploaded: 30. 01 2013

read more

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Război cu Isus (Iisus)

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format şi din multă cenuşă provenită de la animale sau vegetaţie arse, de a lungul timpului...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi.

uploaded: 07. 01 2013

read more

Isus (Iisus) ne mântuieşte

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus) 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Naşterea din nou

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele....

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creştină

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creaţiei

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat şi semnificaţia sa

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 şi miezul doctrinei lor

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara şi "curva" cea mare

Când va reveni pe norii cerului, în glorie şi slavă, împreună cu sfinţii îngeri, Isus (Iisus) va răpi la cer pe toţi cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creştină la care aceştia vor fi aparţinând. Isus (Iisus) nu îi va întreba dacă au fost Ortodocşi, Romano sau Greco Catolici, Reformaţi, Protestanţi sau Neo-protestanţi...

uploaded: 26.11 2012

read more

Argumente şi tradiţie

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" şi numai Româncele şi Rusoaicele practică corect Creştinismul?...

read more

Despre locul şi rolul femeilor creştine

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc şi deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deşi sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Spiritele nu au gen

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creştine, unele pentru bărbaţi şi altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcţiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel şi că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ţinând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Dublu standard

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiţi, ci prin credinţă, atunci când este vorba despre femei, se răzgândeşte şi orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar şi acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Principiul fundamental al Creştinismului

Biblia este mai greu de înţeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus (Iisus). (Galateni 3; 27-28)...

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman...

uploaded: 26.11 2012

read more

Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus (Iisus) şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii...

uploaded: 26.11 2012

read more

Relaţia personală cu Dumnezeu

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

uploaded: 19.11 2012

read more

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) şi nu Petru

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) şi nu Petru...

uploaded: 15.11 2012

read more

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) şi ce a spus El în realitate

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus (Iisus), exact aşa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane şi nu se luau notiţe. Se susţine teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

uploaded: 09.11 2012

read more

Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti...

uploaded: 03.11 2012

read more

Isus (Iisus) şi instituţiile bisericeşti

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus (Iisus) a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus (Iisus) a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ...

uploaded: 26.10 2012

read more

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice....

uploaded: 15.10 2012

read more

Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti?

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Institutiile bisericesti si noi

Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească...

uploaded: 29.09 2012

read more

Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti....

uploaded: 29.09 2012

read more

Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine

Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent...

uploaded: 25.09 2012

read more

Isus (Iisus) şi religia organizată

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

uploaded: 16.08 2012

read more

Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei

Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

uploaded: 04.08 2012

read more

Despre cat de multa inspiratie contin textele Noului Testament - continuare

Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament

"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu...

uploaded: 11.07 2012

read more

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România?

Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal...

 uploaded: 11.07 2012

read more

Intoleranţa religioasă în Creştinism

Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri ....

uploaded: 20.06 2012

read more

Cine poate să nu mai păcătuiască?

Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

uploaded: 01.06 2012

read more

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică...

uploaded: 22.05 2012

read more

 

Întoarcerea la Cristos

Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe…

Uploaded: 18. 05. 2012

Read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

uploaded: 12.05 2012

read more

Despre ce asemănare şi ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică şi Biserica Adventistă

 Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

uploaded: 08.05 2012

read more

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă

 În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii...

uploaded: 06.05 2012

read more

 Mântuirea prin credinţă şi dragoste

 Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră...

uploaded: 23.02 2012

read more

O nouă reformă a Creştinismului

Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale...

uploaded: 18.02 2012

read more

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

uploaded: 16.02 2012

read more

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

Uploaded: 15. 02. 2012

Read more

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...

uploaded: 03.02 2012