eta name="author" content="The New Reformation Gabriel Baicu La Nouvelle Reformation Noua Reforma" /> Anticristul poate sa fie oprit

The New Reformation - Gabriel Baicu
- La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Articole

 

Anticristul poate sa fie oprit

 

 

Gabriel Baicu

01. 12.  2012

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui și dacă vor avea aceeași atitudine demnă ca și prietenii profetului Daniel în fața împăratului Nebucadnețar. (Daniel 3; 1-28) Înainte de venirea lui Anticrist oamenii așteaptă de asemenea să primească ”semnul fiarei” pe mână sau pe frunte conform cărții Apocalipsa din Biblie. (Apocalipsa 13; 16) Oamenii credincioși care cred că Biblia se referă la evenimente reale care urmează să se petreacă în perspectiva viitorului sunt neliniștiți de ce urmează să se întâmple la un moment dat în viitor. Cine nu crede că Biblia conține texte profetice nu își face griji cu o astfel de problemă. Creștinii însă nu pot să facă abstracție de ultima carte a Bibliei dacă acordă importanță celorlalte texte ale ei.

Această ultimă carte ne spune că va veni o vreme când pământul va fi condus de o putere politico-religioasă în fruntea căreia se va afla Anticristul. Această putere va impune oamenilor să i se închine adică să o recunoască ca fiind de sorginte divină și să primească pe mâna sau pe fruntea lor un semn specific și anume ”semnul fiarei” care este numărul 666. Eu afirm că situația nu este fără ieșire și că stă în puterea oamenilor să evite ca o astfel de situație să se întâmple în realitate în viitor. Soluția ca lumea noastră să nu ajungă niciodată să fie condusă de o astfel de putere politico-religioasă și ca Anticristul să nu își impună voința sa asupra oamenilor este laicizarea tuturor societăților omenești și separarea totală dintre stat și religie. În anumite zone ale lumii nu este un lucru ușor de realizat dar nu este imposibil. Religia va rămâne un element fundamental al conștiinței umane și va ține de împlinirea spirituală a fiecărui individ care își dorește o renaștere spirituală dar ea nu trebuie să aibă nici un amestec în conducerea societății. 

Cine este Anticristul și ce dorește el? Acesta va fi în fruntea unei puteri cu caracter politic și religios căci numai o astfel de putere ar putea să pretindă o închinare de tip religios de la oameni. Satana a pretins ca Isus (Iisus) să i se închine lui dar El a refuzat. Falsa închinare este puterea Anticristului. Cu alte cuvinte contează cui ne închinăm atunci când considerăm că ne închinăm lui Dumnezeu. Bisericile instituționale țin această problemă ”sub cheie” și ea nu se discută serios niciodată. Lucrul acesta este explicabil dacă ne gândim că aceste Biserici instituționale sunt calea pe care Anticristul poate ajunge la putere în lumea noastră. Fără funcționarii bisericești care să îl susțină Anticristul nu are nici o șansă  să ajungă la putere în lumea noastră.

Simplificarea care susține că de fapt Anticristul este reprezentat de religia musulmană este greșită. Musulmanii nu îl recunosc pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu deci nu vor recunoaște nici pretenția celui care îl va imita pe El adică dorința lui Antihrist de a fi dumnezeu. Prin urmare, în religia musulmană dacă va pretinde altcineva decât El că este adevăratul Hristos acest lucru nu poate să aibă un impact important fiindcă Musulmanii cred că nimeni nu poate să fie asociat cu singurul Dumnezeu. Nimeni nu poate să pretindă că ocupă în mod legitim locul lui Dumnezeu și că deține toată autoritatea Lui în religia musulmană deci Anticristul nu va fi luat în considerare de către Musulmani. Ei nu ar putea să îl considere pe Antihrist nici măcar un mare profet deoarece marele lor profet a venit deja pe pământ. Prin urmare, Anticristul este opusul lui Hristos și de aceea este o problemă a Creștinismului mai întâi de toate.

Satana nu a renunțat la a cere închinare de la oameni, și de data aceasta pretinde să i se închine urmașii lui Isus (Iisus). Cum ar putea să obțină această închinare? Atunci când diavolul creează confuzie asupra identității sale oamenii riscă să se închină lui crezând că de fapt se închină lui Dumnezeu. Cum poate diavolul să genereze această confuzie? Transformând locurile de închinare în niște instituții lumești și înlocuind relația personală dintre Dumnezeu și om prin tot felul de tradiții și reguli omenești. Cine se supune autorității spirituale impuse de către organizațiile religioase din teamă sau dintr-un interes străin mântuirii riscă să afle că de fapt s-a supus și s-a închinat diavolului și nu lui Dumnezeu.  Oricine nu are o relație personală cu Dumnezeu riscă să fie indus în eroare de organizațiile religioase devenite din ce în ce mai lumești și poate ajunge să se închine lui Satana fără să își dea seama de acest lucru. Satana este extrem de preocupat de ceea ce se întâmplă în Bisericile instituționale și încearcă ca în acele locuri să îl substituie cât mai mult pe Dumnezeu. Satana nu își pierde timpul cu oamenii care nu au nici un interes pentru religie căci acești oameni nu reprezintă o miză pentru el. Satana este interesat de modul în care se închină oamenii lui Dumnezeu căci ceea ce își dorește el este închinare din partea umanității și recunoașterea autorității lui de către ființele omenești. Satana îi ia locul lui Dumnezeu ori de câte ori credincioșii se închină unui Dumnezeu autoritar și lipsit de dragoste reală și nu lui Hristos care și-a sacrificat viața pentru ca omenirea să poată să fie salvată și cât mai mulți oameni să trăiască veșnic. De exemplu, atunci când în loc să predice iertarea și generozitatea lui Dumnezeu Creștinii predică un Dumnezeu neîndurător și răzbunător aceștia fac loc pentru închinarea oamenilor diavolului. Satana este și el un dumnezeu dar unul fals și de aceea el a fost considerat de Hristos dumnezeul lumii acesteia sau stăpânul ei. Dacă un astfel de stăpân conduce lumea prin mijloace religioase atunci el poate să obțină închinarea pe care a cerut-o de la Isus (Iisus) și nu a obținut-o dar de data aceasta închinarea este pretinsă de la urmașii Lui și se va putea obține doar prin înșelăciune. Puțini ar fi aceea dispuși să se închine pe față lui Satana dar mulți sunt aceia care ar putea să fie înșelați să o facă.  

Este adevărat că o greșeală pe care omul o face din neștiință nu îi poate fi atribuită lui sau ei dar problema este că un drum greșit indicat de o organizație religioasă poate să separe pe cineva de Dumnezeu. Eu nu spun că oricine intră într-o adunare creștină ca să îl caute pe Dumnezeu ajunge până la urmă să se închină ”fiarei”, eu spun că dacă cineva nu are propria sa legătură cu Hristos poate ajunge să fie condus către o închinare greșită și în final să se închine ”fiarei” chiar fără să își dea seama de acest lucru. Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși pentru că nu toți credincioșii și toate credincioasele găsesc calea îngustă care duce la viață. Cei mai mulți merg pe calea lată care duce la pierzanie. Calea îngustă presupune o relație personală cu adevăratul Dumnezeu și nu cu dumnezeul lumii acesteia care este Satana și care caută închinarea oamenilor unde altundeva dacă nu în locurile unde oamenii se închină de obicei crezând că se închină lui Dumnezeu. Creștinismul este un drum îngust și de aceea avem nevoie de Hristos să ne conducă pe drumul acesta pe fiecare dintre noi și nu trebuie să ne lăsăm conduși de organizațiile religioase oricare ar fi acestea. Nu trebuie să disprețuim comunitățile creștine dar relația cu Dumnezeu este pe primul loc și după aceea vine relația cu aceste comunități creștine.

Este posibil ca adevărata închinare să fie confundată cu falsa închinare. Lucrul acesta este foarte posibil să se întâmple și nu trebuie să uităm că Satana este și el un dumnezeu foarte puternic el este dumnezeul lumii în care trăim. Puterea lui Satana merge atât de departe încât el are capacitatea să facă să coboare foc din cer dacă își propune acest lucru. (Apocalipsa 13; 13) Satana are puterea să facă minuni și lucrul acesta poate determina o confuzie între el și adevăratul Dumnezeu care este Tatăl nostru din ceruri. Orice religie care încearcă să se impună prin autoritate asupra oamenilor nu vine de la adevăratul Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu ne dă dreptul să alegem drumul pe care vrem să mergem fără să ne constrângă cu nimic. Tatăl nostru ceresc nu ne impune credința, El doar ne propune valori în care să credem și noi avem posibilitatea să le acceptăm sau să le respingem. O dată cu acceptarea unor valori cum ar fi de exemplu dreptatea și dragostea divină dobândim și șansa vieții veșnice iar respingerea acestor coordonate ne pune în situația de a muri pentru veșnicie.

Credința creștină nu trebuie să fie impusă asupra societății deoarece credința este un dar care vine de la Dumnezeu. Oricine primește acest dar are dreptul să îl respingă dar în realitate se va decide să îl primească dat fiind că Dumnezeu îl oferă numai acelora despre care El știe că îl vor primi. (1 Corinteni 12; 9) Știința despre Dumnezeu trebuie să ne vină direct de la El și aceasta nu este grea căci toată știința despre El ne este turnată în inimi de El. (Romani 5; 5) Putem să cunoaștem toate doctrinele și dogmele religioase din lume dar dacă  nu ne tratăm semeni cu dragoste creștinească înseamnă că Dumnezeu nu a produs încă o schimbare în conștiințele noastre.

Cum putem să luptăm împotriva Anticristului, fiecare din noi? Pentru ca acesta să nu ajungă să dețină întreaga putere în lumea noastră este necesar ca religia și statul să fie complet separate. Niciodată nu trebuie să admitem ca o instituție religioasă să dețină puterea în stat sau să ocupe tot spațiul public fără să lase locul și altor opinii. Astfel Anticristul nu va deține niciodată puterea politică. În lipsa puterii politice Anticristul nu va putea niciodată să ceară oamenilor să îi se închine și să poarte semnul ”fiarei”. Funcționarii bisericești, preoți, călugări sau pastori ”se dau de ceasul morții” ca să avertizeze oamenii împotriva închinării la ”fiară” și împotriva primirii semnului acesteia pe mână și pe frunte. De fapt, aceasta este o atitudine ipocrită deoarece ”fiara” se va baza pe ei pentru a ajunge la putere în lumea noastră. Fără instituțiile bisericești ”fiara” nu poate să aibă nici o putere căci puterea ei se va baza pe mulțimile de credincioși care i se vor închina. Anticristul se va sprijini pe masele de credincioși care îl vor considera în mod greșit ca fiind chiar adevăratul Hristos care după cum știm trebuie să revină în lumea noastră dar oricine are o relație adevărată cu El va ști să recunoască adevărul. Toți aceia și acelea care sunt scrise în cartea vieții încă de la întemeierea lumii nu se vor închina Anticristului. (Apocalipsa 13; 8) Dacă acest reprezentant al diavolului nu va avea și putere politică deoarece statele vor fi organizate ca niște democrații laice acesta nu își va putea impune programul său politico-religios. Anticristul nu ar putea conduce lumea dacă ar fi contestat chiar de credincioși dar cei mai mulți dintre aceștia nu vor ști să îl recunoască. Creștinii sunt conduși în marea lor majoritate nu de Hristos ci de instituțiile bisericești care devin din ce în ce mai lumești și intră din ce în ce mai mult sub puterea diavolului.

Idea este ca Anticristul să fie ținut cât mai departe de puterea politică a statelor și acest lucru nu se poate face decât veghind ca religia și politica să fie păstrate întotdeauna separat.  Nu trebuie să recunoaștem nici un fel de autoritate religioasă și nici chiar influență religioasă asupra statelor democratice. Orice impunere a unor doctrine religioase asupra societăților democratice înseamnă o încălcare a democrației și o cale deschisă pentru Anticrist. Chiar și manipularea de tip religios a maselor, crearea de psihoze de masă pe marginea activității unor oameni credincioși care au murit, de exemplu a lui Arsenie Boca poate să servească până la urmă tot amestecului religiei în politică și în felul acesta va servi Anticristului. Eu nu mă îndoiesc de sfințenia sau de valoarea spirituală a unei persoane ca Arsenie Boca, al cărui nume îl folosesc doar ca un exemplu în acest cadru. Eu sunt suspicios de felul cum numele său este folosit de anumite cercuri religioase și cum el poate să fie transformat într-un mijloc de manipulare a maselor de credincioși. Sunt convins că Arsenie Boca le-ar fi spus Creștinilor, dacă ar fi fost în viață, că el nu este Hristos și că fiecare Creștin ar trebui să se conducă după modelul Mântuitorului.

Laicizarea societăților în care trăim și secularismul sunt un lucru foarte bun atunci când se referă la viața socială. Pe de altă parte, acestea trebuie să fie însoțite de o spiritualitate mai înaltă a fiecăruia dintre noi în care să realizăm că Dumnezeu locuiește în oameni și nu în instituțiile bisericești care nu au suflet și nu sunt mântuite în postura lor de organizații religioase. Bisericile instituționale sunt ușor de atras în ”jocul” Anticristului căci acesta le va promite că vor fi alături de el în exercitarea puterii asupra întregii omeniri. Trebuie să împiedicăm Anticristul să se organizeze și să pună mâna pe puterea politică în statele lumii. Acest lucru se poate face luptând împotriva influenței religioase asupra politicii și ingerinței Bisericilor instituționale în domenii care nu le aparțin cum ar fi administrarea vieții sociale. Trebuie să se diminueze forța de a influența conștiințele oamenilor pe care o exercită Bisericile instituționale și trebuie ca această influență să fie înlocuită printr-o relație personală cu Dumnezeu a fiecărui credincios și a fiecărei credincioase în parte.

Desigur că este bine să veghem ca nici o altă religie cum ar fi de exemplu Islamul și nu doar Creștinismul, să nu reușească să ocupe spațiul public și să își impună programul ei religios. Spațiul public trebuie să rămână laic și democratic și să asigure posibilitatea de manifestare liberă a oricăror opinii, fie ele religioase sau nu.  Libertatea religiei înseamnă două lucruri fundamentale. Aceasta înseamnă libertatea oamenilor de a își manifesta propria lor religie dar și libertatea de a nu fi dominați de religie și de a refuza orice doctrină religioasă care încearcă să li se impună prin autoritate. Un exemplu revelator privind relația dintre libertate și religie este acela al modului în care încearcă să își impună doctrina sa religioasă ISIS. Această organizație politico-religioasă încearcă să impună o anumită interpretare a Islamului în teritoriile pe care le ocupă. Rezultatul acestei acțiuni este unul devastator pentru foarte mulți oameni. Nenumărate suferințe și drame umane se consumă din cauza unei astfel de politici greșite în care se încearcă să se impună oamenilor o falsă închinare religioasă. Soluția ca astfel de lucruri să nu se întâmple niciodată în societățile noastre este ca niciodată o organizație politico-religioasă să nu ajungă la putere. Bisericile instituționale nu ar trebui să facă politică și orice activitate politică a acestora trebuie privită cu maximum de suspiciune. Desigur că nimeni niciodată nu are dreptul să interzică funcționarea unor instituții bisericești care au dreptul fundamental de a se manifesta în societate dar rolul acestor instituții nu poate fi acela de a constitui o autoritate paralelă cu a statului sau chiar de a înlocui autoritatea statelor.

Sloganuri propagandistice de genul ”suntem o țară creștină” ar trebui privite cu neîncredere și nimic nu ar trebui să diminueze hotărârea de a rezista ideologic împotriva Islamului militant. Soluția însă nu este Creștinism împotriva Islam ci este laicizarea societăților în care trăim și refuzul atât pentru Creștinism cât și pentru Islam  de a domina lumea în care trăim. Religia poate să devină la fel de periculoasă ca și fascismul sau ca și comunismul atunci când ajunge să dețină puterea politică. Cine nu crede acest lucru ar trebui să se uite în istorie și va constata că de-a lungul ei au existat momente când factorii religioși au fost preponderenți în societate și rezultatul a fost de multe ori unul dezastruos. Teroarea a ținut loc de politică și oamenii au fost uciși în numele lui Dumnezeu pentru motive religioase. Inchiziția creștină a inventat unele din cele mai sofisticate mijloace de tortură pe care le-a cunoscut omenirea și a impus doctrinele și dogmele religioase considerate ca fiind adevărate de instituția bisericească cu ajutorul acestora. Nu avem nevoie de astfel de vremuri, ele trebuie să fie apuse pentru totdeauna. Totuși cartea Apocalipsa descrie în viitor ceva asemănător care însă poate fi oprit de oameni prin a milita pentru laicitate în societate și pentru democrație. 

Diminuarea influenței instituțiilor bisericești în societate ar trebui să fie dublată de o respingere hotărâtă a Islamului militant care ar dori să își impună ideologia sa politico-religioasă asupra societăților occidentale. Societatea trebuie să rămână laică și nu cotropită de simboluri religioase și în acest fel Anticristul își va pierde baza lui de masă. Chiar dacă Anticristul va primi puterea să facă minuni de la Satana noi știm că minunile lui sunt înșelătoare și așa ar trebui să știe toți oamenii. Nu semnele exterioare sunt motivul principal pentru care credem în Dumnezeu ci relația personală pe care o avem cu El. Anticristul poate să fie oprit și depinde numai de noi să facem acest lucru și să nu cădem în plasa instituțiilor bisericești care pot să fie tentate să dețină puterea asupra lumii odată cu el. Hristos nu este din lumea aceasta și Împărăția Lui nu este nici ea din lumea aceasta și de aceea nu trebuie să ne lăsăm înșelați că Hristos va alege pe cineva prin care să instaureze Împărăția Sa pe pământ. Idea pare atrăgătoare dar este cât se poate de periculoasă și ea ar putea să constituie ”calul troian” prin care Anticristul să încerce să obțină închinarea de la cât mai mulți oameni.

 

 

 

Nou!

Navigare website

 

 

Mobile version!

Mesaje actualizate

 

Despre cine poartă semnul fiarei 666

Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre esenţa credinţei creştine

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Iesirea din Babilon

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Infailibilitatea Bibliei

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Instituție bisericească și comunitate creștină

Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Icoane adevărate şi icoane false

Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Biblia și Isus (Iisus)  

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Dumnezeu este dragoste

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Instituția Bisericii

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

uploaded: 12. 04 2013

read more

De asemenea este scris

Mulți predicatori spunoamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Comerțul cu suflete

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Să nu părăsiți adunările voastre

Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni...

uploaded: 08. 03 2013

read more

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită...

uploaded: 08. 03 201

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T...

uploaded: 08..3 2013

read more

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Dragostea este împlinirea Legii

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Hristos în noi nădejdea slavei

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

uploaded: 30. 01 2013

read more

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Război cu Isus (Iisus)

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format şi din multă cenuşă provenită de la animale sau vegetaţie arse, de a lungul timpului...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi.

uploaded: 07. 01 2013

read more

Isus (Iisus) ne mântuieşte

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

uploaded: 07. 01 2013

read more